Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Zakres badań - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Zakres badań

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Platforma KASKADA i aplikacje multimedialne. - tom II strony 3 - 6
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Ciarkowski A., Czyżewski A., Łopatka K.: Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Zakres badań// Platforma KASKADA i aplikacje multimedialne. - tom II/ ed. A. Czyżewski, H. Krawczyk Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.3-6
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times

Recommended for you

Meta Tags