Rozwiązania konstrukcyjne posadowienia przepustów drogowych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rozwiązania konstrukcyjne posadowienia przepustów drogowych.

Full text

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Gwizdała K., Słabek A., Więcławski P.: Rozwiązania konstrukcyjne posadowienia przepustów drogowych.// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.35-44
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags