Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego

Abstract

Artykuł odnosi się do terminu marketingu terytorialnego analizowanego pod kątem specyficznych własności, które można mu przypisać. Zarysowuje przyczyny i proces wyodrębniania, a także wskazuje miejsce marketingu terytorialnego w odniesieniu do najnowszej koncepcji marketingu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pages 87 - 92,
ISSN: 1731-2639
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Sekuła A.: Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego// Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. -., nr. 1 (2002), s.87-92
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags