Rozwój małej energetyki wodnej w Polsce - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rozwój małej energetyki wodnej w Polsce

Abstract

Przedstawiono rys historyczny, stan aktualny i perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych (MEW) w kraju. Omówiono typy turbin wodnych i generatorów stosowanych w MEW. Podano przykłady nowoczesnych rozwiązań hydrozespołów instalowanych w nowych niskospadowych MEW. Omówiono efektywność małej energetyki wodnej oraz korzyści pozaenergetyczne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Bednarczyk S., Wróblewski J.: Rozwój małej energetyki wodnej w Polsce// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags