Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie

Abstract

Rozdział monografii o bezpieczeństwie transportu powstałej w ramach projektu pt.: ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' zawierający podrozdziały: wprowadzenie, proces integracji administracji bezpieczeństwa transportu, proces integracji badań przyczyn wypadków, integracja ponadnarodowa, staandardy współczesnej instytucji bezpieczeństwa, podsumowanie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II strony 37 - 53
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Żukowska J.: Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie// Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II/ ed. red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s.37-53
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 100 times

Recommended for you

Meta Tags