Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją

Abstract

Rozprawa doktorska poświęcona jest badaniu ruchu wirowego wywoływanego przez ultradźwięk w różnych modelach płynów z relaksacją. Ma ona charakter teoretyczny, jednak wykorzystanie uzyskanych dzięki niej wyników może przynieść lepsze zrozumienie ruchu wirowego wywoływanego przez siłę akustyczną. W I rozdziale rozprawy przedstawione zostały ogólne rozważania dotyczące akustyki nieliniowej. Rozdział II dotyczy ruchu wirowego wywoływanego przez źródło akustyczne w płynach newtonowskich. Zawarta w nim nowa metoda (użyta także w pozostałych rozdziałach) umożliwia rozdzielenie podstawowych równań na niezależne typy ruchu (mody) oraz wyprowadzenie dla tych typów ruchu równań różniczkowych opisujących ich ewolucję. Na żadnym etapie wyprowadzania równań nie zostało użyte uśrednianie po czasie, zatem przedstawione rezultaty nadają się do analizy efektów wywoływanych nie tylko przez dźwięk okresowy, ale także aperiodyczny. W kolejnych częściach (rozdziałach III, IV i V) mowa jest o ruchach wirowych generowanych przez dźwięk w różnych modelach płynów, w których zachodzi relaksacja. Rozdział III poświęcony jest płynom maxwellowskim, IV traktuje o gazach podczas reakcji chemicznych, a V dotyczy relaksacji w cząsteczkach gazu z pobudzonymi wewnętrznymi stopniami swobody. Dla każdego modelu wyprowadzone są równania określające zmiany prędkości wirowej oraz wirowości generowane przez ultradźwięk bez przyjmowania założeń odnośnie geometrii badanego przepływu. Teoria jest przedstawiona na przykładzie wirowości powstającej w polu okresowej wiązki akustycznej ulegającej słabej dyfrakcji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2012
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags