Rynki akcji w krajach BRIC: podobieństwa i różnice - Publication - MOST Wiedzy

Search

Rynki akcji w krajach BRIC: podobieństwa i różnice

Abstract

Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) stały się w ostatnich latach ważną częścią globalnego systemu gospodarczego i finansowego. Kraje te różnią się jednak istotnie pod względem osiągniętych poziomów rozwoju gospodarczego, w tym w sferze finansowej. Celem tekstu jest omówienie i porównanie zmian w krajach BRIC w pierwszych kilkunastu latach XXI w., które miały miejsce na jednej z najważniejszych części systemu finansowego, tj. na rynkach akcji. Analiza podobieństw i różnic objęła wieloaspektowe zmiany poziomu rozwoju rynków akcji w zakresie wielkości, płynności, giełd papierów wartościowych i otoczenia regulacyjnego. Przeprowadzona analiza może być podstawą do określenia, na ile uzasadnione jest, opierając się na kryterium cech rynków akcji, łączenie opisanych gospodarek w jedną grupę.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
W : BRICS - kwintet czy pięciu solistów?: tom pokonferencyjny strony 224 - 239
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Marszk A.: Rynki akcji w krajach BRIC: podobieństwa i różnice// W : BRICS - kwintet czy pięciu solistów?: tom pokonferencyjny/ ed. Elżbieta Kuchta Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s.224-239
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags