Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania

Abstract

Praca rozpatruje współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym zesposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie zagadnien ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki projektu, wpływu projektu na ludzi biorących w nim u- dział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre ze współczesnych me- tod obniżania ryzyka etycznego i sugerują kierunki dalszego ich rozwoju.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Problemy i metody inżynierii oprogamowania strony 447 - 454
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags