Samostabilizujące się algorytmy wierzchołkowego kolorowania grafów. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Samostabilizujące się algorytmy wierzchołkowego kolorowania grafów.

Abstract

Artykuł jest poświęcony kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Podano schemat konstruowania samostabilizujących się algorytmów wierzchołkowego kolorowania grafów z możliwością nadawania wierzchołkom priorytetów. W oparciu o tę technikę skonstruowano samostabilizujący się algorytm LF który został szczegółowo opisany. Przeprowadzono również testy komputerowe porównując algorytm LF ze znanymi wcześniej algorytmami samostabilizującymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Kuszner Ł.: Samostabilizujące się algorytmy wierzchołkowego kolorowania grafów.// / : , 2004,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags