Sample preparation for gas chromatographic determination of halogenated volatile organic compounds in environmental and biological samples - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sample preparation for gas chromatographic determination of halogenated volatile organic compounds in environmental and biological samples

Abstract

Podstawowym elementem przygotowania próbek środowiskowych i biologicznych do analizy jest etap izolacji i/lub wzbogacania polegający na przeniesieniu analitów z matrycy pierwotnej charakteryzującej się złożonym i często zmiennym składem (próbka oryginalna) do matrycy wtórnej z równoczesnym usunięciem substancji przeszkadzających (izolacja)i zwiększeniem stężenia analitów do poziomu powyżej granicy oznaczalności stosowanego przyrządu kontrolno - pomiarowego (wzbogacanie). Pojawiło się wiele rozwiązań metodycznych, które ułatwiają oznaczanie lotnych związków organicznych z tego typu próbek. Jako typowe przykłady należy w tym miejscu wymienić:- ekstrakcję za pomocą strumienia gazu (SHS, TLHS, PT, CLSA);- ekstrakcję do fazy stałej (SPE, SPME);- ekstrakcję membranową (np. MIMS, PV, SBSE);- ekstrakcję za pomocą płynu w stanie nadkrytycznym (SFE).W pracy przedstawiono techniki przygotowania próbek, które są połączone z techniką chromatografii gazowej, zakres ich stosowalności, ich wady i zalety.

Citations

  • 2 4

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3 4

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A no. 1216, pages 422 - 441,
ISSN: 0021-9673
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Jakubowska N., Zygmunt B., Polkowska Ż., Zabiegała B., Namieśnik J.: Sample preparation for gas chromatographic determination of halogenated volatile organic compounds in environmental and biological samples// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 1216., nr. iss. 3 (2008), s.422-441
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1016/j.chroma.2008.08.092
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 85 times

Recommended for you

Meta Tags