Scattering in a section of ferrite coupled microstrip lines: theory and application in nonreciprocal devices - Publication - MOST Wiedzy

Search

Scattering in a section of ferrite coupled microstrip lines: theory and application in nonreciprocal devices

Abstract

Przeprowadzono analizę pełnofalową sekcji sprzężonych ferrytowych linii mikropaskowych wykorzystującą w rozwinięciu pola em fale prowadzone w izotropowych złączach wejściowych sekcji oraz jej fajl ferrytowych. W wyniku określono macierz S sekcji. Przeprowadzono modelowanie własności rozproszenia układu oraz symulację parametrów transmisyjnych układów niewzajemnych projektowanych z wykorzystaniem proponowanego układu ferrytowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION no. 149, pages 286 - 290,
ISSN: 1350-2417
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Michalski J., Mazur M., Mazur J.: Scattering in a section of ferrite coupled microstrip lines: theory and application in nonreciprocal devices// IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION. -Vol. 149., nr. 5/6 (2002), s.286-290
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags