Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion.

Abstract

Artykuł opisuje różne podejścia do określania kształtu. Zawiera analizę ich użyteczności do wyznaczania podobieństwa do litery lub cyfry (znaku alfanumerycznego). Umiejętność sprawdzenia podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego jest wymagana do oszacowania jakości wstępnego przetwarzania podczas automatycznego rozpoznawaniu maszynopisów. Konieczna jest również do znajdowania ''literopodobnych'' obszarów wśród innych kształtów podczas szukania napisów na zdjęciach robionych specjalnym aparatem dla niewidomych. Ponieważ dobrze znane metody wydają się niewystarczające do określania podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego, zaproponowano nową metodę, bazującą na analizie statystycznej wprowadzonego w artykule odwzorowania maksymalnego kwadratu (ang. Maximal Square Map).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Lebiedź J.: Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion. // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times

Recommended for you

Meta Tags