Some advances in environmental analytics and monitoring - Publication - MOST Wiedzy

Search

Some advances in environmental analytics and monitoring

Abstract

W pracy przedstawiono wkład Katedry Chemii Analitycznej w rozwój analityki środowiskowej i monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem analityki pozostałości leków w próbkach wodnych ( w układzie on-line i off-line), badań nad identyfikacją produktów degradacji organicznych zanieczyszczeń, analizy toksyn w wodach za pomocą techniki HPLC-DAD-MS, wykorzystania dozymetrii pasywnej do izolacji analitów z wody oraz jednoczesnego oznaczania fenoksykwasów i chlorofenoli w próbkach wód naturalnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation. strony 161 - 174
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Some advances in environmental analytics and monitoring// Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation./ ed. eds: I. Twardowska, H.E. Allen, M.M. Häggblom. Dordrecht: Springer, 2006, s.161-174
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags