Specific cutting resistance while sawing of wood - the size effect - Publication - MOST Wiedzy

Search

Specific cutting resistance while sawing of wood - the size effect

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki analiz zmian właściwego oporu skrawania, przy zastosowaniu współczesnej mechaniki pękania z uwzględnieniem wiązkości. Analizy wykonano dla procesu przecinania drewna na pilarce ramowej PRW15M drewna jesionu i jesionu modyfikowanego termicznie. Zastosowane podejście pozwala na wyjaśnienie zjawiska wzrostu właściwego powierzchniowego oporu skrawania dla niewielkich grubości warstwy skrawanej jako efektu skali, a nie zmian właściwości materiału obrabianego.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology pages 103 - 107,
ISSN: 1898-5912
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Orłowski K., Ochrymiuk T., Atkins A.: Specific cutting resistance while sawing of wood - the size effect// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.103-107
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags