Spectral criterion of infinite fatigue life of machinery parts under multi-axial random loading - Publication - MOST Wiedzy

Search

Spectral criterion of infinite fatigue life of machinery parts under multi-axial random loading

Abstract

Przedstawiono kryterium nieograniczonej trwałości zmęczeniowej metalowych elementów poddanych wieloosiowym losowym drganiom. W celu jego wyznaczenia zastosowano hipotezę energii odkształcenia postaciowego i równanie Goodmana/Soderberga. Traktując gęstości widmowe mocy składowych naprężenia jako znane, kryterium to sformułowano w dziedzinie częstości. W przykładzie obliczeniowym rozpatrzono okresowy w sensie średniokwadratowym stan naprężenia wywołany równoczesnym działaniem obciążeń zginających i skręcających.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Marine Technology Transactions. Technika Morska no. 13, pages 105 - 114,
ISSN: 1230-2341
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kolenda J.: Spectral criterion of infinite fatigue life of machinery parts under multi-axial random loading// Marine Technology Transactions. Technika Morska. -Vol. 13., (2003), s.105-114
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags