Specyfika pracy zespołowej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Specyfika pracy zespołowej

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Ziemiański P.: Specyfika pracy zespołowej// Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty/ : , 2017, s.139-149
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Meta Tags