Sprawiedliwe kolorowanie grafów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sprawiedliwe kolorowanie grafów

Abstract

Kolorowanie sprawiedliwe jest kolorowaniem klasycznym z dodatkowym ograni-czeniem: chcemy, aby krotności użycia kolorów różniły się co najwyżej o je-den. W pracy przedstawiamy wyniki dotyczące sprawiedliwego kolorowania wie-rzchołków, krawędzi oraz obu tych elementów jednocześnie. Ponieważ problemjest NP-zupełny w ogólnym przypadku, poszukuje się algorytmów przybliżonych.Przedstawiamy dwa takie algorytmy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów strony 72 - 92
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 174 times

Recommended for you

Meta Tags