Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach.

Abstract

Przeprowadzono badania przemian strukturalnych w stali austenityczno-ferrytycznej typu dupleks zachodzących w wysokich temperaturach. Stal poddano wyżarzaniu w zakresie 600-900°C w czasie od 6 do 6000 min. Wykazano i opisano ilościowo przemiany ferrytu w austenit wtórny i fazy międzymetaliczne

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: Stabilność struktury stali austenityczno-ferrytycznej po wyżarzaniu w wysokich temperaturach. // . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags