Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych na podstawie energetycznych procesów resztkowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych na podstawie energetycznych procesów resztkowych

Abstract

Referat prezentuje stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badania wytrzymałości zmęczeniowej elementów narażonych na naprężenia gnące. Autor stara się wyjaśnić i znaleźć miarodajne cechy stanu zużycia zmęczeniowego z wykorzystaniem termowizji jako symptomu diagnostycznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 201 - 209
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Kaczmarski A.: Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych na podstawie energetycznych procesów resztkowych // Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydz. Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.201-209
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 35 times

Recommended for you

Meta Tags