Statistical description and numerical calculations of cylindrical vertical tanks with initial geometric imperfections - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Statistical description and numerical calculations of cylindrical vertical tanks with initial geometric imperfections

Abstract

Dokonano identyfikacji rzeczywistych wstępnych imperfekcji geometrycznych stalowych pionowych zbiorników walcowych. Imperfekcje przedstawiono jako pole losowe opisane za pomocą odpowiednio dobranej funkcji korelacyjnej, wartości oczekiwanej oraz obwiedni pola. Wykorzystując własne programy numeryczne przeprowadzono generację zbioru odchyłek geometrycznych zbiornika. Porównano estymatory wygenerowanego pola losowego z parametrami charakteryzującymi dane doświadczalne. Dodatkowo porównano wyniki obliczeń numerycznych zbiornika o idealnym kształcie oraz powłoki z imperfekcjami geometrycznymi. Wykazano, że imperfekcje mogą mieć znaczny wpływ na nośność graniczną zbiorników.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Górski J., Mikulski T.: Statistical description and numerical calculations of cylindrical vertical tanks with initial geometric imperfections// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags