Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities - Publication - MOST Wiedzy

Search

Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities

Abstract

Przedstawiono częstotliwościowe składowe nierówności powierzchni toczonych. Ponieważ nierówności mają charakter szerokopasmowy, trudny do wartościowania parametrami normatywnymi, zastosowano ich analizę amplitudowo-częstotliwościową, opartą na szybkiej transformacie Fouriera. Przedstawiono kształtowanie nierówności wzdłużnych dla toczenia. Zaproponowano oryginalny układ pomiaru sygnału przemieszczeń narzędzia względem przedmiotu dla charakteryzowania nierówności wzdłużnych. Dla generowania nierówności poprzecznych zrealizowano procedurę hybrydowej syntezy pomierzonych przemieszczeń narzędzia do przedmiotu z teoretycznym zarysem ostrza. Przedstawiono oryginalne amplitudowo-częstotliwościowe charakteryzowanie i wspólne częstotliwościowe ujęcie nierówności poprzecznych i wzdłużnych o większych możliwościach badawczych i diagnostycznych od stereometrycznego wykresu SGP.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Metrology and Measurement Systems no. 9, pages 261 - 271,
ISSN: 0860-8229
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Boryczko A.: Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities// Metrology and Measurement Systems. -Vol. 9., nr. 3 (2002), s.261-271
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags