Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi.

Abstract

W krajowym systemie elektoenergetycznym możliwości regulacyjne lokalnych elektrowni w zakresie sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej dotychczas wykorzystywane są mało. Przyczyną jest brak odpowiednich systemów rozliczeń i nieprzystosowanie układów regulacyjnych. Opisano możliwe cele takiej regulacji oraz zaprezentowano niektóre sposoby potrzebnego rozwoju układów regulacyjnych elektrowni lokalnych. W szczególności opisano układ regulacji bloku: generator synchroniczny transformator blokowy dla przypadku kiedy transformator blokowy przystosowany jest do zmiany przekładni pod obciążeniem.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
APE´2003 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. T.1 Systemy Elektoenergetyczne: eksploatacja, stabilność, nie zawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. strony 85 - 96
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Siodelski A., Szczerba Z.: Sterowanie poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w lokalnych elektrowniach z generatorami synchronicznymi. // APE´2003 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. T.1 Systemy Elektoenergetyczne: eksploatacja, stabilność, nie zawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje. / Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Elektrot. i Autom. Kat. Elektroenerg., 2003, s.85-96
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags