Sterowanie systemami produkcyjnymi. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Sterowanie systemami produkcyjnymi.

Abstract

Sformułowanie problemu sterowania systemem produkcyjnym jako problemu zintegrowanego sterowaniem działalnością podstawową systemu, którą jest produkcja oraz działalnościami stowarzyszonymi, którymi są: zaopatrzenie w surowce, zbyt produktów, renowacje zespołów produkcyjnych oraz działalność inwestyzyjna. Przedstawiono metodę wspomaganego komputerowo rozwiązania problemu, wykorzystując do tego celu metody dekompozycji w przestrzeni czasu (metoda wielohoryzontowa i metoda wieloprzedziałowa), metody dekompozycji w przestrzeni sterowań (metody wielopoziomowe) oraz metody dekompozycji w przestrzeni metod (dekompozycja na podproblem planowania obciążeń i na podproblem harmonogramowania przełączeń zespołów wchodzących w skład systemu). Omówiono problem predykcji zakłóceń. Przedstawiono zasady budowy modeli matematycznych dla poszczególnych rodzajów działalności systemu i dla różnych częściowych horyzontów czasowych sterowania. Przedstawiono metody upraszczania tych modeli. Podano podstawowe algorytmy rozwiązywania problemu. Przytoczono przykłady obliczeniowe ilustrujące przedstawione metody.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Milkiewicz F.: Sterowanie systemami produkcyjnymi.. : , 2004.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 50 times

Recommended for you

Meta Tags