Stochastyczne nieizotermiczne smarowanie stawu biodrowego z odkształcalną chrząstką = Stochastic nonisothermic lubrication of hip joint with deformable cartilage - Publication - MOST Wiedzy

Search

Stochastyczne nieizotermiczne smarowanie stawu biodrowego z odkształcalną chrząstką = Stochastic nonisothermic lubrication of hip joint with deformable cartilage

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono metodę rozwiązywania problemu nieizotermicznego smarowania naturalnych stawów biodrowych człowieka oraz endoprotez z uwzględnieniem deformacji powierzchni stawowych oraz związanych z tym faktem efektów losowych. Przedstawiono również wyniki pomiarów powierzchni głów kostnych na Aparacie Rank-Taylor Hopson Talyscan 150. Uzyskane wyniki zostały opracowane z użyciem programu komputerowegoTalymap-Expert.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Wierzcholski K.: Stochastyczne nieizotermiczne smarowanie stawu biodrowego z odkształcalną chrząstką = Stochastic nonisothermic lubrication of hip joint with deformable cartilage// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags