Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce.

Abstract

Transformacja gospodarki polskiej doprowadziła do przemian struktury własności oraz licznych zmian na rynku pracy. Celem opracowania było zbadanie zależności występującej pomiędzy stopą bezrobocia a ''popularnością` powstawania spółek pracowniczych w Polsce.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG pages 43 - 52,
ISSN: 1644-499X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Gawrycka M., Drajska E.: Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. -., (2003), s.43-52
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags