Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana w pierwszym kroku, przy rozpatrywaniu projektu inwestycyjnego o długim okresie eksploatacji oraz o nzacznym koszcie inwestycji. Pozytywna analiza strategiczna pozwala na podjęcie dalszych działań, mających na celu szczegółowe zbadanie aspektów finansowych i ekonomicznych planowanej inwestycji, jej opłacalności oraz efektywności. z powyższego wynika, że analiza ta jest jednym z zasadniczych elementów w procesie oceny projektu inwestycyjnego.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 33 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal no. T. 15, pages 15 - 28,
ISSN: 1429-6675
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Oszytko P., Richter I.: Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce// Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal. -Vol. T. 15., iss. z. 2 (2012), s.15-28
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 130 times

Recommended for you

Meta Tags