Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach

Abstract

W ostatnich latach można zaobserwować intensyfikację wysiłków władz małych i średnich miast na rzecz podniesienia jakości ich przestrzeni publicznych. Coraz częściej nowe lub odnowione przestrzenie publiczne tych miast stają się kluczowym elementem marketingu terytorialnego. Artykuł przedstawia różnorodność strategii inwestycyjnych mających służyć stworzeniu przestrzeni integracji o wysokiej jakości. Podstawowe różnice dotyczą przestrzennego charakteru i skali interwencji oraz metod aktywizacji przekształconej przestrzeni. Wynika to zarówno ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości, jaki i aspiracji danego ośrodka.Charakterystyka działań została rozwinięta o studia wybranych przypadków.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 114 - 127
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Golędzinowska A.: Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.114-127
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 64 times

Recommended for you

Meta Tags