Struktura subwencji wybranych powiatów ziemskich województwa pomorskiego - analiza porównawcza z lat 2005-2007 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Struktura subwencji wybranych powiatów ziemskich województwa pomorskiego - analiza porównawcza z lat 2005-2007

Abstract

W artykule przedstawiono strukturę subwencji ogólnej trzech powiatów województwa pomorskiego: gdańskiego, nowodworskiego i sztumskiego w latach 2005-2007, składającej się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Powiaty zostały wybrane według klucza dochodów podatkowych i poziomu bezrobocia. Analizy poprzedzono rozważaniami na temat aktualnego stanu prawnego odnośnie konstrukcji subwencji ogólnej dla powiatów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomiczne Problemy Usług pages 107 - 115,
ISSN: 1640-6818
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Sekuła A.: Struktura subwencji wybranych powiatów ziemskich województwa pomorskiego - analiza porównawcza z lat 2005-2007// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.107-115
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags