Sum coloring of bipartite graphs with bounded degree. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sum coloring of bipartite graphs with bounded degree.

Abstract

Artykuł poświęcony jest złożoności obliczeniowej zagadnienia sumacyjnego kolorowania grafów dwudzielnych o ograniczonym stopniu. Zawiera dowód tego, że sumacyjne kolorowanie grafów dwudzielnych stopnia mniejszego równego 5 jest NP-zupełne oraz opis wielomianowego algorytmu, który optymalnie sumacyjnie koloruje grafy dwudzielne podkubiczne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Małafiejski M., Giaro K., Janczewski R., Kubale M.: Sum coloring of bipartite graphs with bounded degree.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 73 times

Recommended for you

Meta Tags