Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks - Publication - MOST Wiedzy

Search

Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks

Abstract

W artykule zaproponowano nowy algorytm zwany RA zapewniania ochrony transmisji anycast przed atakami na sieci o topologii nieregularnej. Założono wykorzystanie pojedynczej ścieżki podstawowej chroniącej połączenie przed awarią pojedynczego węzła sieci. Serwery: podstawowy i zabezpieczający każdej transmisji anycast rozlokowano w odrębnych węzłach sieci. Zaproponowano: specjalną metrykę kosztu łączy służącą do wyznaczania ścieżek podstawowych transmisji oraz lokalizację serwerów transmisji anycast w węzłach o niskim stopniu. Uzyskano w ten sposób istotną redukcję liczby uszkodzonych połączeń (nawet 7.47 razy) w porównaniu do rezultatów powszechnie stosowanego podejścia.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
RNDM 2010: proceedings of the 2nd international workshop on reliable networks design and modeling, Moscow, October 19-20 strony 34 - 40
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Rak J., Walkowiak K.: Survivability of unicast and anycast flows under attacks on networks// RNDM 2010: proceedings of the 2nd international workshop on reliable networks design and modeling, Moscow, October 19-20/ ed. (eds.) Jacek Rak, David Tipper, Krzysztof Walkowiak, IEEE Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.34-40
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags