Synteza, właściwości oligouretanodioli i uzyskanych z nich poliuretanów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Synteza, właściwości oligouretanodioli i uzyskanych z nich poliuretanów

Abstract

Celem pracy było otrzymanie oligouretanomeroli, które mogą wykazywać przydatność do otrzymania poliuretanów. Oligouretanodiole otrzymano w recyklingu surowcowym odpadowej pianki polieterometanowej. Poliuretany syntezowano z izocyjanem MDI......oligouretanodiolu z polieterodiolem (Pokopol D2002) i glikolu butylowego. Własności mechaniczne poliuretanów zmierzono przy użyciu maszyn wytrzymałościowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje pages 602 - 607,
ISSN: 0137-1398
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Datta J., Pasternak S.: Synteza, właściwości oligouretanodioli i uzyskanych z nich poliuretanów// Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -., nr. 52, nr 25 (2003), s.602-607
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times

Recommended for you

Meta Tags