System kształtowania powiązań klientów z przedsiębiorstwem. - Publication - MOST Wiedzy

Search

System kształtowania powiązań klientów z przedsiębiorstwem.

Abstract

Celem artykułu jest próba zaprezentowania systemu kształtowania związków klienta z przedsiębiorstwem. Wzrost konkurencji powoduje, iż coraz częściej mam do czynienia z rynkami nasyconymi. Na takich rynkach istotne są umiejętności organizowania długookresowych związków z klientami. Nowe podejście do koncepcji relacji z klientami oraz nowa technologia, stwarzają możliwości w skutecznym kreowaniu związków z klientami opartymi na zasadzie dostarczania satysfakcji i oczekiwaniu lojalności. System kształtowania związków klienta z przedsiębiorstwen obejmuje koncepcję, program i prezentację instrumentów działania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. strony 51 - 65
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Grabosz J.: System kształtowania powiązań klientów z przedsiębiorstwem. // Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. / ed. J. Stankiewicz Zielona Góra: Uniw. Zielonogórski. Inst. Org. i Zarządz, 2002, s.51-65
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags