System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza - Publication - Bridge of Knowledge

Search

System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza

Abstract

Celem autorów tego artykułu jest porównanie wybranych uwarunkowań towarzyszących procesom organizacji polskich konkursów o regionalne nagrody jakości oparte na modelach doskonałości. W rezultacie określone zostaną wnioski, które wskażą na ważne problemy oraz powinny pomóc usprawnić te przedsięwzięcia, tak by podnieść stopień zainteresowania się nimi oraz tym samym zwiększyć ich rangę w promowaniu podejścia projakościowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W :Nowe aspekty zarządzania organizacjami strony 175 - 182
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Grudowski P., Wendt A.: System polskich regionalnych nagród jakości opartych na modelach doskonałości. Diagnoza i ocena porównawcza// Nowe aspekty zarządzania organizacjami/ ed. prof. Elżbieta Skrzypek, dr Mariusz Hofman, dr Grzegorz Grela Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 2017, s.175-182
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 64 times

Recommended for you

Meta Tags