System typu SCADA oparty na komunikacji w sieci Intranet/Internet dla sterowanych układów napędowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

System typu SCADA oparty na komunikacji w sieci Intranet/Internet dla sterowanych układów napędowych

Abstract

Przedstawiono system typu SCADA opracowany do sterowania układami napędowymi z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP. Nadrzędne sterowanie oparte jest na aplikacjach prowadzących komunikację w modelu klient-serwer w sieci Intranet/Internet. Aplikacje Client i Server wykorzystuję kontrolę transmisji protokołu TCP/IP oraz algorytm z pzresuwnym oknem do estymacji jakości połączenia w sieci. Obiektem sterowania jest układ napędowy z silnikiem prądu stałego zasilany z tyrystorowego przekształtnika nawrotnego. Układ sterowania przekształtnikiem zrealizowany jest w oparciu o zmiennoprzecinkowy procesor sygnałowy ADSP 21065 oraz układ logiki programowalnej ALTERA.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Bogalecka E., Kolodziejek P., Guziński J.: System typu SCADA oparty na komunikacji w sieci Intranet/Internet dla sterowanych układów napędowych // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags