System zarządzania centralami 5ESS - doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne - Publication - MOST Wiedzy

Search

System zarządzania centralami 5ESS - doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne

Abstract

Opisano system NFM-SE wykorzystywany do zarządzania centralami 5ESS w Regionalnym Centrum Zarządzania w Gdańsku. Proces wdrażania systemu został ujęty zarówno w aspekcie technicznym (konfiguracja sprzętowa, funkcje systemu) jaki zastosowania procedur. W artykule zostały zawarte spostrzeżenia będące wynikiem wiedzy zdobytej podczas eksploatacji systemu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne pages 514 - 517,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Stefaniak K., Weisbrodt R.: System zarządzania centralami 5ESS - doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2002), s.514-517
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times

Recommended for you

Meta Tags