Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

Abstract

Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami uczącymi się, przetwarzającymi wiedzę niepewną i nieprecyzyjną oraz - algorytmy ewolucyjne obejmujące algorytmy genetyczne, strategie ewolucyjne i ich odmiany.Książka przewidziana jest jako pomoc dydaktyczna do wykładów: ''Sztuczna inteligencja'', ''Systemy ekspertowe'', Sztuczne sieci neuronowe'', ''Hybrydowe systemy ekspertowe'' i ''Inteligencja obliczeniowa (komputerowa)''.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Białko M.: Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych. : , 2005.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 1260 times

Recommended for you

Meta Tags