Sztuka w blokowisku - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sztuka w blokowisku

Abstract

Artykuł poświęcony jest sztuce pojawiającej się w przestrzeni polskich blokowisk. Przybliżone zostaje zjawisko powstawania murali oraz mozaik na osiedlach mieszkaniowych. Pojawia się wyjaśnienie czym dokładnie są te techniki plastyczne, gdzie pojawiły się po raz pierwszy, ich krótka historia na terenach Polski oraz przykłady niedawno powstałych i obecnie tworzonych prac. Poruszona zostaje również kwestia finansowania, odbioru przez społeczeństwo oraz wpływ na lokalnych mieszkańców i przestrzeń, w której powstają murale i mozaiki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Habitaty: mój piękny habitat strony 235 - 244
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Stasiak A.: Sztuka w blokowisku// Habitaty: mój piękny habitat/ ed. Zbigniew Bać Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s.235-244
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 150 times

Recommended for you

Meta Tags