T-coloring of graphs. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

T-coloring of graphs.

Abstract

Niniejszy rozdział omawia kontrastowe kolorowanie grafów. Podana została jego definicja i podstawowe własności, zastosowania oraz złożoność obliczeniowa problemów rozważanych w ramach tej dziedziny.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
English
Publication year:
2004
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 94 times

Meta Tags