Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych

Abstract

W referacie zawarto próbę odpowiedzi na następujące pytanie: czy w czasie wytwarzania oprogramowania można wpływać na własności społeczne tworzonych portali? zakładając, że jest to możliwe, poszukiwane są takie techniki z pogranicza socjologii i inżynierii oprogramowania, które będą udostępniały analitykom i projektantom oprogramowania pewien proces, dzięki któremu możliwe będzie systematyczne i świadome kontrolowanie tych własności społecznych. W referacie poruszone zostaną zagadnienia z następujących obszarów: analiza trendów, np. portale społecznościowe, wirtualne światy (second life); wyodrębnienie własności, które można zapewniać w procesie wytwarzania oprogramowania, np. wymiar fikcja-rzeczywistość, kwestia elastyczności, poziom kreatywności użytkowników, możliwości tworzenia społeczności, poziom kontroli; oraz analiza technik, które umożliwiłyby świadome i systematyczne zapewnianie własności społecznych portali internetowych oraz włączenie ich do procesu wytwarzania oprogramowania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Fenomen Internetu. strony 331 - 338
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Bobkowska A., Mańkowski M.: Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych// Fenomen Internetu./ ed. red. A. Szewczyk, E. Krok Szczecin: hogben, 2008, s.331-338
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 88 times

Recommended for you

Meta Tags