Telepraca w działalności agentów ubezpieczeniowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Telepraca w działalności agentów ubezpieczeniowych

Abstract

Praca prezentuje możliwości wykorzystania telepracy na rynku ubezpieczeń.Pokazuje wady i zalety telepracy oraz możliwości użycia telepracy w dzia-łalności agentów ubezpieczeniowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy? strony 16 - 20
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags