Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

Abstract

Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry przedstawione zostały w referacie. Wskazano na tendencje w rozwoju pakietowycjh sieci bezprzewodowych, ukazując też obszary potencjalnych zastosowań.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności strony 591 - 609
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Woźniak J., Nowicki K., Pszenny M.: Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych// W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności/ ed. Z. Kitowski, J. Lisowski Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej, 2005, s.591-609
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags