Teoretyczne rozważania nad możliwościamu zastosowania rachunku kosztów działań w celu określenia kosztów informacji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Teoretyczne rozważania nad możliwościamu zastosowania rachunku kosztów działań w celu określenia kosztów informacji

Abstract

Przedstawiono możliwości zastosowania rachunku kosztów działań ABC w celu określania kosztów informacji. Na przykladzie hurtowni danych pokazano, że taki system można rozpatrywać jako ciąg dzialań mających na celu wytworzenie informacji i dostarczenie jej użytkownikowi końcowemu. Podjęto próbę połacznenia podejścia technologiczno - podmiotowego oraz podejścia holistycznego pomiaru kosztów informacji z rachnkiwm ABC.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003. T. 2 strony 123 - 132
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Sipowicz M.: Teoretyczne rozważania nad możliwościamu zastosowania rachunku kosztów działań w celu określenia kosztów informacji// Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003. T. 2/ ed. pod red. Zdzisława Szyjewskiego, Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; Polskie Towarzystwo Informatyczne, Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. Warszawa ; Szczyrk: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s.123-132
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags