Testing of performance properties of asphalt mixes for thin wearing courses. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Testing of performance properties of asphalt mixes for thin wearing courses.

Abstract

Przedstawiono wyniki badań następujących cech mieszanek mineralno asfaltowych: odporność na starzenie, oddziaływanie wody i mrozu, koleinowanie i oddziaływanie niskich temperatur. W badaniach zastosowano 2 typy mieszanek: beton asfaltowy o nieciągłym uziarnieniu i mastyks grysowy SMA. Wykorzystano 4 rodzaje asfaltów: 1 niemodyfikowany i 3 modyfikowane polimerami. Stwierdzono że wszystkie mieszanki są porównywalnie odporne na starzenie, wodę i mróz, koleinowanie niezależnie od zastosowanego asfaltu. W badaniach odporności na spękanie niskotemperaturowe stwierdzono wyższą odporność mieszanek z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Proccedings of the 6th International RILEM Symposium on Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials. PTEBM´03. strony 141 - 147
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Judycki J., Jaskuła P.: Testing of performance properties of asphalt mixes for thin wearing courses.// Proccedings of the 6th International RILEM Symposium on Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials. PTEBM´03./ ed. M.N. Partl. Bagneus: RILEM, 2003, s.141-147
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 39 times

Recommended for you

Meta Tags