The ability to overcome multidrug resistance of tumor cell lines by novel acridine cytostatics with condensed heterocyclic rings - Publication - MOST Wiedzy

Search

The ability to overcome multidrug resistance of tumor cell lines by novel acridine cytostatics with condensed heterocyclic rings

Abstract

Zbadano aktywność cytotoksyczną, in vitzo dwóch nowych grup cytostatyków akrydynowych zawierających skondensowane pierścienie heterocykliczne w stosunku do komórek nowotworowych linii wrażliwych i opornych. Otrzymane wyniki potwierdziły naszą wcześniejszą hipotezę o istotnej roli pierścieni hetero-cyklicznych w pokonywaniu krzyżowej oporności wielolekowej.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 0 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
Acta Biochimica Polonica no. 49, pages 87 - 92,
ISSN: 0001-527X
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Bontemps-Gracz M., Kupiec A., Antonini I., Borowski E.: The ability to overcome multidrug resistance of tumor cell lines by novel acridine cytostatics with condensed heterocyclic rings// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 49., iss. 1 (2002), s.87-92
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags