The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying - Publication - Bridge of Knowledge

Search

The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying

Abstract

W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej rozpoczęto badania nad wykorzystaniem serwisu pomiarów fazowych NAVGEO aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS dla przeprowadzania ciągłych pomiarów przebiegu trasu kolejowej. Celem kontynuowanych badań jest próba oceny możliwości zastosowania pomiarów fazowych GNSS, realizowanych przez kilka odbiorników, dla projektowania oraz inwentaryzacji toru kolejowego. Do oceny dokładności określenia osi toru wyznaczono wartości odchyleń poprzecznych pozycji (ang.: XTE - cross track error) od kierunku zasadniczego. Zmienną XTE poddano metodom analizy sygnałowej (filtracji dolnoprzepustowej Czebyszewa i szybkiej transformacji Fouriera) w celu wyeliminowania wpływu przypadkowych błędów pomiarowych i uzyskania współrzędnych reprezentujących rzeczywisty kształt toru.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 8 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Archives of Transport no. 24, pages 307 - 320,
ISSN: 0866-9546
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Koc W., Specht C., Chrostowski P., Palikowska K.: The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying// Archives of Transport. -Vol. 24., iss. iss. 3 (2012), s.307-320
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 40 times

Recommended for you

Meta Tags