THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM - Publication - Bridge of Knowledge

Search

THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM

Abstract

Mechanizm prasujący pojazdu do usuwania odpadów z pojemników (w skrócie PUOP) spełnia dwie funkcje. W pierwszym etapie zagęszcza zebrane z pojemników odpady, a następnie przemieszcza je w głąb skrzyni zbiorczej. Znajo-mość właściwości mechanicznych odpadów znajdujących się wewnątrz skrzyni może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę wydajności pojazdu. Celem ba-dań było zwiększenie wydajności PUOP poprzez opracowanie  w oparciu o wyznaczony doświadczalnie współczynnik oporu odpadów  udoskonalonego algorytmu sterowania pracą mechanizmu prasującego. Rejestracja chwilowego położenia mechanizmów PUOP oraz ciśnienia w układzie hydraulicznym umoż-liwiła wyznaczenie wartości charakterystycznego dla danego typu odpadów współczynnika oporu o wnętrze skrzyni zbiorczej. W kolejnym etapie prac ba-dawczych wartość wyznaczonego współczynnika oporu wykorzystana została do opracowania nowego algorytmu sterującego pracą mechanizmu prasującego PUOP. W artykule zamieszczone zostały wybrane charakterystyki współczynnika oporu odpadów o wnętrze skrzyni zbiorczej obrazujące znaczące różnice otrzymanych wartości w zależności od analizowanej frakcji odpadów. Opisano również metodę ich wyznaczania oraz ograniczenia tej metody.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 13 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
TRIBOLOGIA no. 259, pages 25 - 36,
ISSN: 0208-7774
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Czyżewicz J., Wasilczuk M.: THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM// TRIBOLOGIA. -Vol. 259., iss. 1 (2015), s.25-36
Sources of funding:
  • COST_FREE
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 82 times

Recommended for you

Meta Tags