The possibility of use monoacylglycerols in a stabilization of microemulsion systems - Publication - MOST Wiedzy

Search

The possibility of use monoacylglycerols in a stabilization of microemulsion systems

Abstract

Mikroemulsje sporządzono przy użyciu mieszaniny monoestrów kwasów tłuszczowych z różną kompozycją wybranych anionowych i niejonowych surfaktantów. Badano wpływ mieszaniny surfaktantów oraz zawartości fazy wodnej i olejowej na zachowanie się faz w układach. Wykazano, że obecność surfaktantu bardziej hydrofilowego niż monoacyloglicerole wpływa na otrzymanie mikroemulsji zawierających większe stężenia wody.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
SURUZ 2007 : International Scientific Conference ''Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice'' = Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce : proceedings, Książ, May 22-24, 2007 strony 263 - 266
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Szeląg H., Szumała P., Bykowska E.: The possibility of use monoacylglycerols in a stabilization of microemulsion systems// SURUZ 2007 : International Scientific Conference ''Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice'' = Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce : proceedings, Książ, May 22-24, 2007/ ed. red. nauk. K.A. Wilk Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2007, s.263-266
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags