The structure of levorin A3, a minor component of levorin complex - Publication - MOST Wiedzy

Search

The structure of levorin A3, a minor component of levorin complex

Abstract

Budowa chemiczna składnika kompleksu leworyn, leworyny A3, została ustalona na podstawie analizy z wykorzystaniem metod spektroskopowych UV, MS i NMR metoksykarbonylometyloamido pochodnej leworyny A3. Widmo UV wskazało obecność chromoforu heptaenowego. Ciężar cząsteczkowy leworyny A3 ustalono jako 1110 j.m. za pomocą spektrometrii masowej z wykorzystaniem techniki FAB, co po uwzględnieniu uwarunkowań biogenetycznych pozwoliło wydedukować wzór sumaryczny leworyny A3 jako C59H86O18N2. Analiza pochodnej leworyny A3 metodą NMR z wykorzystaniem eksperymentów DQF-COSY i ROESY pozwoliła ustalić geometrię chromoforu heptaenowego oraz lokalizację wszystkich grup funkcyjnych. Względna konfiguracja centrów asymetrii w leworynie A3 została ustalona jako 9R*,11S*,13S*,15R*,17S*,18R*,19S*,21R*,36S*,37R*,38S*,40S* i 41S*.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Pawlak J., Sowiński P., Bieszczad T., Borowski E.: The structure of levorin A3, a minor component of levorin complex// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags