Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions - Publication - MOST Wiedzy

Search

Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions

Abstract

Podobieństwo pomiędzy strukturami niektórych cieczy jonowych, a surfaktamtami jonowymi wskazuje na możliwość wykazywania, przez te związki, tendencji do agregacji i adsorpcji na powierzchniach międzyfazowych. Mierząc w różnych temperaturach przewodnictwo elektryczne w funkcji stężenia oznaczono temperaturę Kraffta i zależność temperaturową krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dla czterech, różniących się długościami łańcucha, imidazoliowych cieczy jonowych. Termodynamiczne parametry tworzenia się miceli dostarczają cennych informacji o przyczynach inicjacji procesu micelizacji. Parametry tych związków zostały wyznaczone ze stopnia jonizacji i CMC. Parametry termodynamiczne zostały skorelowane z wartościami eksperymentalnymi uzyskanymi przy użyciu izotermalnej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Stwierdzono, że imidazoliowe ciecze jonowe o długim łańcuchu wykazują podobną charakterystykę termodynamiczną do surfaktantów kationowych, jednakże temperatura Krafta okazała się być niższa niż dla surfaktantów kationowych o podobnej długości łańcucha.

Citations

  • 1 3 4

    CrossRef

  • 1 2 6

    Web of Science

  • 1 3 5

    Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE no. 336, pages 111 - 116,
ISSN: 0021-9797
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Łuczak J., Jungnickel C., Joskowska M., Thőming J., Hupka J.: Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions// JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. -Vol. 336, nr. iss. 1 (2009), s.111-116
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1016/j.jcis.2009.03.017
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Recommended for you

Meta Tags