Trendy zmian w technologii budowy kolektorów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Trendy zmian w technologii budowy kolektorów

Abstract

Nowe technologie budowy kanałów. Kanalizacja głęboka. Techniki bezwykopowe. Charakterystyka obiektów. Realizacja warszawska (Czajka). Technologia czasowego upłynnienia podłoża.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja strony 589 - 613
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Trendy zmian w technologii budowy kolektorów// Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja/ Warszawa: Wydaw. Seidel – Przywecki, 2012, s.589-613
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times

Recommended for you

Meta Tags